http://hamkaran.biz/product/jakelidi500.gif http://hamkaran.biz/images/hg.gif
مرجع کامل اطلاعات سینمایی - اپیدمی خطرناک : هر کس دوستان ما را نقد کند ، ضدانقلاب است!

مرجع کامل اطلاعات سینمایی
 
سینما-تئاتر-تلوزیون-رادیو
عصرایران - "هر کس ، دقیقاً همان گونه که ما می خواهیم نباشد ، ضد نظام است ، ضد انقلاب است ، برانداز است ، منافق است ، جاسوس آمریکاست ، وطن فروش است ، خائن است و ... " ؛ این ادبیاتی است که بسیاری با استفاه از آن ، سال هاست که به تسویه حساب با این وآن می پردازند و با سنگر گرفتن در پشت نام نظام و انقلاب ، تیرهای تهمت و سرکوفت را به این و ان شلیک می کنند...
زمانی دوستداران نظام و انقلاب ، خود را سپر بلای آن می کردند و امروز ، کار برعکس شده و مدعیان دوستی نظام و انقلاب ، آن را سپر و سنگر خود کرده اند و این ، اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنارش گذشت و متوجه عمق فاجعه نشد.

واقعاً مشمئز کننده است که به مجرد این که از فلان سخنرانی یک خطیب ، از یک مقاله یک روزنامه نگار ، فصلی از کتاب یک نویسنده یا چند سکانس یک فیلم یا سریال خوشمان نیاید یا در آنها انتقادی ببینیم ، فوراً نویسنده و گوینده و کارگردان و ... را ضد انقلاب و ضدنظام معرفی کنیم و داد و قال راه بیندازیم بدون این که تفکر کنیم که شاید او ، دلسوزتر از ما نسبت به نظام و انقلاب و سرنوشت کشورش باشد ،" عسى اءَن یكونوا خیراً منهم " .

به عنوان مثال می توان به مقاله اخیر روزنامه  کیهان در شماره روز پنجشنبه اشاره کرد که یکی از سریال های ماه رمضان یعنی "نون و ریحون" را " ضد نظام " معرفی کرد.

این روزنامه دلیل این موضوع را نیز چنین عنوان کرد که سریال "نون و ریحون" نظارت و ممیزی وزارت ارشاد بر حوزه کتاب را زیر سوال برده و نیز نظام را به سركوب و شكنجه متهم کرده است!

البته در اینجا قصد دفاع از سریال را نداریم چه آن که در یک نگاه کلی ، "نون و ریحون" هم در ردیف سریال های بی خاصیت تلویزیون قرار داشت که بود و نبودش چندان مهم نبود چه آن که در همان اوایل پخش تلویزیونی اش ، به تیغ سانسور گرفتار آمد و شد یکی مثل بقیه!
بنابراین سخن بر سر سریال "نون و ریحون" نیست ، سخن بر سر سریال "متهم سازی مردم" است که این یکی ، طولانی تر از آن اولی است و البته واقعی تر و تلخ تر!

در اینجا باید پرسید واقعاً معیار "ضد نظام " بودن یعنی ضدیت با کل مجموعه حاکمیتی چیست؟ مرجع تشخیص  مصادیق این صفت کیست؟ آیا می توان به راحتی هر رسانه ، هر نویسنده و هر فیلم و سریالی را مصادق ضدیت با نظام دانست؟

کسانی که با ادعای دفاع از نظام ، مدام این و آن را ضد نظام معرفی می کنند ، آیا واقعاً بر این باورند که نظام حکومتی ما در داخل تا این حد "ضد" دارد؟ و این ضد نظام ها ، حتی در صدا و سیمای تحت نظارت رهبری هم نفوذ کرده و سریال های ضدنظام را بر روی آنتن می فرستند و هیچ کس هم متوجه نمی شود جز چند نفری که تخصص شان ضدانقلاب معرفی کردن خلق الله و عیبجویی است؟! اگر واقعاً نظام این همه "ضد" دارد  که وای به حال   نظام و اگر این گونه نیست که "ویل لکل همزه لمزه" وای بر عیب جویان!

 متاسفانه بعضی ها ، تقاوت نقد و ضدیت را هنوز متوجه نشده اند یا در این باره تجاهل می کنند و هر منتقدی را که از او خوششان نیاید ، ضد نظام معرفی می کنند و با تعمیم نقد به ضدیت ، هزینه های نقد در جامعه را افزایش می دهند. مثلاً در همین مصداق مورد بحث ، آیا واقعا انتقاد از یکی از فعالیت های وزارت ارشاد، به معنی ضدیت با نظام است؟ اگر این گونه است که عملکرد کیهان در زیرسوال بردن فعالیت رئیس دفتر و مشاور ارشد و رئیس جمهور را چه باید نام نهاد؟ ضدیت بانظام؟ قطعاً خیر!
 
همچنین نباید از یاد برد که شخص رئیس جمهور نیز از وضعیت وزارت ارشاد در دوره دولت نهم و از جمله بخش کتاب و نشر آن ناراضی بود و این نارضایتی خود را در مناظره های بحث برانگیز قبل از انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد. هم اکنون نیز بخشی از فعالان و دست اندرکاران نشر منتقد وضعیت صدور مجور نشر هستند آیا همه آنها ضد نظام هستند؟ قطعا خیر، بلکه این افراد منتقدان بخشی از عملکرد وزارت ارشاد هستند و بس.

البته قصد نداریم اصل انتقاد مطرح شده در سریال نون و ریحون به بخشی از عملکرد وزارت ارشاد را رد یا تایید کنیم بلکه سخن درباره اصل طرح نقد یکی از فعالیت های یک نهاد دولتی و ربط این انتقاد به ضدیت با کل نظام است. یعنی «انتقاد» به «ضدیت» و «بخشی از فعالیت های وزارت ارشاد» به «کل نظام» ارتقا پیدا می کند. این، شیوه ای خطرناک و دارای عواقب بسیاری است. یکی از تاثیرات این روند ، تبدیل منتقدان به مخالفان و افزایش مستمر شمار آنهاست.

نظام از طریق قوای سه گانه ، فعالیت ها و برنامه های مختلفی را اجرا می کند. آیا کسی هست که از ریز به ریز همه این فعالیت ها دفاع کند؟ پاسخ منفی است و همواره انتقاداتی وجود دارد اما اینکه هر انتقادی را ولو اینکه تند و تیز باشد به سرعت تبدیل به ضدیت با نظام کنیم، صحیح نیست زیرا این این وضعیت ظلم به نظام و مدیران جامعه است چرا که هم آنها را از نعمت نقد و انتقاد سازنده محروم می کند و هم خطوط قرمز را تنگ تر و تنگ تر می سازد.

از دیگر موضوعات مورد بحث در روزنامه کیهان، موضوع شکنجه بود. این روزنامه می نویسد: " مجموعه نون و ریحون ... پیشتر با متهم كردن نظام به سركوب و شكنجه به یاری جریان فتنه شتافته بود." در این باره هم باید گفت  که میلیون ها ببینده این سریال ، به یاد ندارند که "نظام" متهم به شکنجه شده باشد بلکه در یکی از قسمت ها ، اشارتی تلویحی به وضعیت نامناسب برخی محبوسین شد. به راستی آیا وجود شکنجه در بازداشتگاه کهریزک قابل نفی است؟ و مگر نه اینکه شخص مقام معظم رهبری قبل از همه، موضوع شکنجه در کهریزک را به صورت علنی بیان کردند و خواستار رسیدگی به آن شدند و البته موضوع شکنجه نیز  به کلیت نظام نسبت ندادند بلکه  با دستور صریح برای رسیدگی و برخورد با شکنجه گران، حساب آنها را از کلیت نظام جدا کردند.

راستی اگر "نون و ریحون" ضد نظام بود ، چرا مقامات مسؤول مانع پخش آن نشدند؟ قطعا اگر این مجموعه، واقعاً ضد نظام بود به راحتی می شد آن را از روی آنتن پایین آورد و یا اساساً اجازه تولید به آن نداد.

کسانی که خود را حامی نظام و انقلاب می دانند و مدعی پاسداری از آنند ، بدانند که با آزردن مردم و منتقدان ، نه تنها به نظام و انقلاب و خون شهیدان خدمت نمی کنند ، بلکه دقیقاً (و دقیقاً) ریشه به تیشه آن می زنند و با ندانم کاری ها و تندروی های خود ، مدام از شمار نیروهای اردوگاه خودی می کاهند و این در حالی است که رهبر انقلاب ، یعنی همان کسی که اینان مدعی پیروی اش هستند ، بارها بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید داشته اند.
به راستی آیا با این روش های نابخردانه و با این تنگ نظری ها و با این مایه گذاشتن ها از نظام و انقلاب ، اساساً جذبی هم صورت می گیرد تا چه رسد به جذب حداکثری؟

... و در این جامعه و با این عملکردها ، چه مدام به یاد می آید این مصرع معروف و گزنده که "به کجا چنین شتابان؟"


ادامه مطلب

طبقه بندی: تلوزیون،  مقاله، 
برچسب ها: ادعای روزنامه کیهان، ضد نظام است، ضد انقلاب است، برانداز است، منافق است، جاسوس آمریکاست، وطن فروش است، خائن است، هر کس دوستان ما را نقد کند، ضدانقلاب است، اپیدمی، سریال "نون و ریحون" ن، عکس بازیگر نقش فرشته در سریال نون و ریحون، بازیگر نقش فرشته در سریال نون و ریحون، بازیگران مرد سریال نون و ریحون، بازیگران زن سریال نون و ریحون، عکس سریال نون و ریحون، تصاویری از سریال نون و ریحون، عکسهای سریال نون و ریحون، عکس هنرپیشه مرد سریال نون و ریحون، عکس هنرپیشه زن سریال نون و ریحون، عکس هنرپیشه های نون و ریحون، عکس هنرپیشه های سریال نون و ریحون، عکس بازیگران مرد نون و ریحون، سریال نون و ریحون، نون و ریحون، گلاره عباسی، پشت صحنه فیلم نون و ریحون، پشت صحنه سریال نون و ریحون، پرستو صالحی، معرفی سریال نون و ریحون، فرزاد مؤتمن، عکسهای بازیگران زن سریال نون و ریحون، عکس گلاره عباسی، عکس های سریال نون و ریحون، عکس های جدید بازیگران نون و ریحون، عکس سریال نون ریحون، عکس ریلا نون ریحون، عکس جدید سریال نون و ریحون، عکس بازیگران سریال نون و ریحون، عکس بازیگران سریال ریحون، علی قربانزاده، عباس نعمتی، طلا معتضدی، شقایق دهقان، شبنم قلی خانی، سریال نون ریحون، رمضان، رضا داوودنژاد، دانلود آهنگ سریال نون و ریحون، داستان سریال نون و ریحون، توضیحات سریال نون ریحون، تصاویر سریال نون و ریحون، بیتا سحرخیر، بهنوش بختیاری، برزو ارجمند، بازیگران نون و ریحون، بازیگران سریال نون و ریحون، serial non va rihoon، serial non va reyhoon، سانسور "نون و ریحون"، اصغر پورمحمدی، به کجا چنین شتابان،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 شهریور 1389 توسط الهام
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ